محصولات ما

کلید های دوطرفه موتور دار

کلیدهای دوطرفه موتوردار

دارای المان های مجزا در موتور و به راحتی قابل نصب جدا نمود است.
کلیدهای یک طرفه فیوزخور قابل قطع زیربار

کلیدهای یک طرفه فیوزخور قابل قطع زیربار

در محدوده 125 تا 800 آمپر و مقاوم دربرابر ضربه و اتصال کوتاه است.
کلید گردان

کلید گردان

در رنج ها و جریان های متفاوت گستره 10 تا 200 آمپر را پوشش می دهد.
کلیدهای بای پس

کلیدهای بای پس

دارای مقاومت خوب در شرایطی همچون ضربه خوردن و افزایش ناگهانی ولتاژ است.
5500

ارجاعات علمی


10%

بودجه تحقیق و توسعه


70

سال سابقه


100

کشور


 در خبرنامه ما عضو شوید.
ایمیل و نام کامل خود را ثبت کنید تا آخرین اخبار و به روز رسانی های تلرگان را دریافت کنید.