عملکرد کلید دو طرفه

عملکرد کلید دو طرفه عملکرد کلید دو طرفه به این صورت می باشد که می توان از کلید دوطرفه برای جابجایی برق شهر با برق ژنراتور استفاده کرد یا این کلید از کلید دوطرفه برای دوعدد ژنراتور استفاده کرد یا این که کلید دوطرفه را برای دو عدد برق شهر استفاده کرد. همچنین از کلید...
Read More

کلیدهای دوطرفه قابل قطع زیر بار

کلیدهای دوطرفه قابل قطع زیر بار (changeover switches) دارای مقاوت در شرایط اضطراری مختلف همچون تغییرات آب و هوا و جریان است. عاری از هرگونه آلودگی برای محیط زیست. معرفی دستگاه مشخصات دستگاه مزایای استفاده از کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار تلرگان 1- در کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار اینترلاک مکانیکی...
Read More

کلیدهای بای پس

کلیدهای بای پس یا (by-pass changeover switches) دارای مقاومت خوب در شرایطی همچون ضربه خوردن و افزایش ناگهانی ولتاژ است. در شرایطی که گرما یا سرمای شدید وجود دارد بسیار مقاوم و بی عیب کار می کند. معرفی دستگاه مشخصات دستگاه مزایای استفاده از کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار تلرگان 1- در کلید...
Read More

کلیدهای دوطرفه موتوردار

کلیدهای دو طرفه موتور دار (motor kit-changeover switch) دارای المان های مجزا در موتور و به راحتی قابل نصب است و همچنین می توان به راحتی جدا نمود. معرفی دستگاه مشخصات دستگاه مزایای استفاده از کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار تلرگان 1- در کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار اینترلاک مکانیکی 100% وجود دارد...
Read More