Off Comments

کلید چنج اور تلرگان

کلید چنج اور معمولا به کلیدی گفته می شود که عمل تغییر وضعیت یک کلید را انجام دهد. معمولا به تابلویی که کلید چنج اور داشته باشد، تابلو چنج اور نیز گفته می شود یا همان ATS . کلیدهای چنج اور 2 عدد ورودی و یک خروجی دارد که معمولا از دو ورودی برای برق شهر  و ژنراتور یا شهر و شهر یا ژنراتور استفاده می شود. کلید چنج اور عملا فقط کار تغییر وضعیت کلید را انجام می دهدکلید چنج اور هیچگونه محافظتی ندارد و عملا کار دو عدد کنتاکتور را انجام می دهد. کلیدهای چنج اور تلرگان کلیدهای قابل قطع زیر  بار هستند یعنی کلید چنج اور تلرگان را می توان بدون اینکه برق را از ورودی قطع کرد. کلید را قطع یا وصل کرد و هیچگونه مشکلی برای کلید به وجود نمی آید. کلیدهای چنج اور به صورت کلید گردان یا کلید تخت وجود دارند که معمولا در آمپرهای پایین کلید چنج اور به صورت کلید گردان و در آمپرهای بالا کلید چنج اور به صورت کلیدهای تخت وجود دارد. از کلید چنج اور می توان برای تغییر جهت الکتروموتور نیز استفاده کرد. نوع دیگری از کلیدهای چنج اور کلیدهای بای پست می باشد. که نوع دیگری از کلید چنج اور می باشد، اما نوع عملکرد آن با کلید دوطرفه متفاوت است. کلیدهای چنج اور می تواند به صورت کلید چنج اور موتوردار و کلید چنج اور ساده وجود داشته باشد که به نوع مصرف باز می گردد. در حالت موتوردار کلید چنج دار به صورت اتوماتیک و بدون نیاز به انسان عمل چنج اور را انجام می دهد. عمل چنج اور در تابلوهای ATS به این صورت می باشد که به محض قطع شدن برق شهر دیزل شروع به روشن شدن می کند. بعد از یک مدت کلید چنج اور به صورت اتوماتیک عمل می کند و برق ژنراتور را جایگزین برق شهر می کند و عملا مصرف کننده بجای برق شهر از برق ژنراتور استفاده می کند. به محض اینکه برق شهر باز می گردد کلید چنج اور دوباره عمل کرده و برق شهر را جایگزین برق ژنراتور می کند. به این ترتیب کلید چنج اور عمل تغییر وضعیت بین برق شهر و ژنراتور را انجام می دهد. تابلوی چنج اور در جاهایی که برق اضطراری دارند به صورت اتوماتیک عمل می کنند و این امر باعث می شود که برق اضطراری به سرعت وارد مدار شود. تمام بیمارستان ها، ارگان های دولتی و خصوصی، کارخانه جات صنعتی و مراکزی که از حساسیت بالایی برخوردار شدند، از تابلو چنج اور استفاده می کنند.

مدل های گوناگونی از کلیدهای چنج اور در دنیا تولید می شود، اما چنج اور تلرگان اسپانیا جز منحصر بفردترین کلیدهای چنج اور در دنیا محسوب می شود چون این چنج اور از بهترین مواد درجه یک در دنیا ساخته شده است. تمام شمش ها و پلاتین های کلید چنج اور تلرگان از بهترین مواد ساخته شده است. تمام کلیدهای چنج اور تلرگان پس از تولید در کارخانه تست می شود و از بهترین کیفیت برخوردار است.