کلید های قطع و وصل زیربار تلرگان

کلید های قطع و وصل زیربار از 40 تا 6300 آمپر در سه پل و چهار پل بسته به سفارش موجود می باشند. قابلیت قطع کردن جریان زیر بار تا هشت برابرو با قابلیت حمایت و ساپورت از جریان مداراتصال کوتاه تا 100 کلیو امپر. این کلید ها در شرایط خیلی گرم (استوایی) ،خیلی سرد (قطبی) و همچنین در محیط های خیلی الوده صنعتی می توانند وظایف خود را بدون وقفه انجام دهند.

از دیگر مزایای این کلید ها محافظت قطعات در برابر ولتاژهای زیاد تصادفی فاز و نول (استاندارد ما 3P+N ) با کلید های پیشرفته نول قطبی ( وصل سریع – دیر قطع ) می باشد.