کلید چنچ اور تلرگان

کلید چنج اور تلرگان کلید چنج اور معمولا به کلیدی گفته می شود که عمل تغییر وضعیت یک کلید را انجام دهد. معمولا به تابلویی که کلید چنج اور داشته باشد، تابلو چنج اور نیز گفته می شود یا همان ATS . کلیدهای چنج اور 2 عدد ورودی و یک خروجی دارد که معمولا از دو...
Read More

عملکرد کلید دو طرفه

عملکرد کلید دو طرفه عملکرد کلید دو طرفه به این صورت می باشد که می توان از کلید دوطرفه برای جابجایی برق شهر با برق ژنراتور استفاده کرد یا این کلید از کلید دوطرفه برای دوعدد ژنراتور استفاده کرد یا این که کلید دوطرفه را برای دو عدد برق شهر استفاده کرد. همچنین از کلید...
Read More

کلید دو طرفه

کلید دو طرفه

کلیدهای دوطرفه اصطلاحا به کلیدی گفته می شود که دو عدد ورودی و یک عدد خروجی دارد.تمامی کلیدهای تلرگان اسپانیا را از ما بخواهید

Read More