کلیدهای دوطرفه قابل قطع زیر بار

کلیدهای دوطرفه قابل قطع زیر بار (changeover switches) دارای مقاوت در شرایط اضطراری مختلف همچون تغییرات آب و هوا و جریان است. عاری از هرگونه آلودگی برای محیط زیست. معرفی دستگاه مشخصات دستگاه مزایای استفاده از کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار تلرگان 1- در کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار اینترلاک مکانیکی...
Read More

کلیدهای یک طرفه فیوزخور قابل قطع زیربار

کلیدهای یک طرفه فیوزخور قابل قطع زیربار (fusible switch) نیز در محدوده 125 تا 800 آمپر موجود است. مقاوم دربرابر ضربه و اتصال کوتاه است. همچنین مقاوم در برابر افزایش ولتاژ در اتصال تجهیزات بین فاز و خنثی نیز می باشد. معرفی دستگاه مشخصات دستگاه
Read More

کلیدهای بای پس

کلیدهای بای پس یا (by-pass changeover switches) دارای مقاومت خوب در شرایطی همچون ضربه خوردن و افزایش ناگهانی ولتاژ است. در شرایطی که گرما یا سرمای شدید وجود دارد بسیار مقاوم و بی عیب کار می کند. معرفی دستگاه مشخصات دستگاه مزایای استفاده از کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار تلرگان 1- در کلید...
Read More

کلیدهای دوطرفه موتوردار

کلیدهای دو طرفه موتور دار (motor kit-changeover switch) دارای المان های مجزا در موتور و به راحتی قابل نصب است و همچنین می توان به راحتی جدا نمود. معرفی دستگاه مشخصات دستگاه مزایای استفاده از کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار تلرگان 1- در کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار اینترلاک مکانیکی 100% وجود دارد...
Read More