کلیدهای دو طرفه تلرگان

کلید های دوطرفه تلرگان از رنج 125A-3150A   موجود می باشند که به صورت کلید دوطرفه  معمولی و دوطرفه موتوری می باشند. همچنین کلید های گردان تلرگان از رنج  12A-100A  موجود می باشند.

موارد مصرف کلیدهای دوطرفه تلرگان برای برق شهرو ژنراتور می باشند. کلید دوطرفه  ساده و دوطرفه موتوردار دارای دو سری ورودی  و یک سری خروجی می باشد که سری اول قسمت ورودی در کلیدهای دوطرفه معمولی و دوطرفه موتوردار را به برق شهر و همچنین سری دوم را به برق ژنراتور وصل می کند و قسمت خروجی کلیدهای دوطرفه ساده و دوطرفه موتوردار را به مصرف کننده وصل می کند.

البته کلید های دو طرفه تلرگان موارد مصرف دیگری دارد. یکی از این موارد برای دو عدد ژنراتور استفاده می گردد بدین صورت که یک کلید دوطرفه معمولی یا کلید دوطرفه موتور دار را در تابلو نصب می کنند و هرکدام از این کلید ها دارای دو سری  ورودی و یک سری خروجی می باشند که در قسمت ورودی کلیدها دوعدد ژنراتور متصل می شود و در قسمت خروجی کلید های دوطرفه به مصرف کننده وصل می گردد. و یا می توان از کلید های دوطرفه  برای چپ و راست کردن یک موتور استفاده کرد، بدین صورت که یک طرف کلید ها را به برق شبکه وصل میکنیم و با جابجایی فازها دوباره به قسمت بالایی کلید های دوطرفه  ( معمولی یا موتور دار) وصل می کنیم. یعنی در این کلید ها دو سری ورودی را به برق شبکه وصل میکنیم. یک طرف را با RTS و یک طرف را مثلا با TRS و قسمت خروجی کلیدها را به الکترو موتور وصل می کنیم به این صورت که با هربار چنج کردن کلید ها ,  الکترو موتور نیز به چپ یا به راست تغییر وضعیت می دهد.

کلید های دوطرفه موتوردار، دارای مدار فرمانی  می باشد که به صورت ترمینال روی موتور تعبیه شده که می تواند دارای ولتاژ ورودی220  و یا ولتاژ های دیگر باشد.

همچنین باید توجه داشته باشید که کلید دو طرفه موتوردار، بدون موتور تست نگردد وگرنه آسیب های جدی به کلید می رساند.

مزایای استفاده از کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار تلرگان اسپانیا

1- در کلید های دو طرفه ساده و موتوردار اینترلاک مکانیکی 100% وجود دارد که امکان تداخل برق شهر و ژنراتور به هیچ وجه وجود ندارد.

2- در کلید های دو طرفه ساده و موتوردار باتوجه به نصب موتور به صورت جداگانه به روی کلید در صورت بروز مشکل هرکدام به صورت جداگانه قابل تعویض یا تعمیر هستند.

3- استفاده از کلید های دوطرفه تلرگان باعث کاهش حجم شینه کشی می شود.

4- استفاده از کلید های دوطرفه تلرگان باعث کاهش حجم تابلو می شود.

5- استفاده از کلید دوطرفه ساده و موتوردار تلرگان باعث کاهش اتصالات می شود.

شرکت تلرگان با سابقه درخشان در ارائه کلیدهای دوطرفه و به عنوان نمایندگی تلرگان اسپانیا فعالیت دارد  و برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرین تلفن :22224481 موبایل : 09121644164