شرکت تلرگان اسپانیا

شرکت تلرگان اسپانیا در سال 1953 تاسیس گردید. شرکت تلرگان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه مهندسی الکترونیک می باشد. شرکت تلرگان با بیش از 65 سال تجربه در طراحی، تولید و فروش باعث به وجود آمدن موفقیت های داخلی و بین المللی این شرکت در جمع 40 کشور دنیاست.

شرکت تلرگان از سال 1962 فروش خود را در بازار شروع کرده است. شرکت تلرگان از سال 1977 در شهرک صنعتی زاراگوزا فعالیت خود را شروع کرده است. محل شرکت تلرگان اسپانیا در شهری است به نام زاراگوزا قرار دارد. که این شهر بین مادرید و بارسلونا می باشد. شرکت تلرگان در سال 1978 موفق شد فروش خود را به 50000 تایی در بازار فروش برساند.

 • شرکت تلرگان اسپانیا در سال 1994 موفق شد، تولید و انبار خود را گسترش دهد.
 • شرکت تلرگان در سال 1998 با شرکت vemer ایتالیا ادغام گردید.
 • شرکت تلرگان در سال 1998 موفق به کسب ISO 9001 گردید.
 • شرکت تلرگان در سال 1998 دفتر پشتیبانی خود را به مجموعه اضافه نمود.
 • شرکت تلرگان در سال 2001 جایزه تعالی سازمان در Argon برای SMES دریافت نمود.
 • شرکت تلرگان در سال 2001 موفق به کسب ISO 14001 گردید.
 • شرکت تلرگان در سال 2001 موفق به شروع کلیدهای موتوردار نمود.
 • شرکت تلرگان در سال 2005 به گروه Gorlan  پیوست.
 • شرکت تلرگان در سال 2006 آزمایشگاه جدید برای تست های داخل ایجاد نمود.
 • شرکت تلرگان در سال 2006 اضافه کرده بخش جدید جهت پرس خودکار قطعات فلزی
 • شرکت تلرگان در سال 2015 شرکت BIHPLAT را خریداری نمود
 • شرکت تلرگان یکی از معدود شرکت های تولید کلیدهای صنعتی در اروپا می باشد.